Om fergeruter.info

Fergeruter.info er basert på informasjon fra entur.no, med mål om å gjøre informasjon om fergereiser så enkelt tilgjengelig som mulig, særlig rettet mot de som ikke tar ferge så ofte og ikke er kjent med lokale forhold.

Mange steder er fergeruter bare tilgjengelig som PDF eller gjennom ruteplanleggere som ikke nødvendigvis er så enkle å forstå for besøkende på gjennomreise, og krever mange steg for å finne ruteinformasjonen du trenger.

Har du innspill, ta gjerne kontakt på fergeruter@proton.me