Fergerute for Nyvoll - Korsfjord

:
Avgang
Ankomst
Varighet
16:00
16:15
ca. 15 min
17:00
17:15
ca. 15 min
18:00
18:15
ca. 15 min
20:15
20:30
ca. 15 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for for ferge fra Nyvoll ferjekai i Alta kommune til Korsfjord ferjekai i Alta kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Boreal Sjø AS, og er er en strekning på fylkesveg i Troms og Finnmark.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 15 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 2,3 km i luftlinje.

Rute på kart

Nyvoll - Korsfjord

Neste ruter: