Fergerute for Ølhammeren - Seierstad

:
Avgang
Ankomst
Varighet
11:00
11:05
ca. 5 min
12:00
12:05
ca. 5 min
13:00
13:05
ca. 5 min
14:00
14:05
ca. 5 min
15:00
15:05
ca. 5 min
16:00
16:05
ca. 5 min
17:00
17:05
ca. 5 min
18:00
18:05
ca. 5 min
19:00
19:05
ca. 5 min
20:00
20:05
ca. 5 min
21:00
21:05
ca. 5 min
22:00
22:05
ca. 5 min
23:00
23:05
ca. 5 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Ølhammeren ferjekai i Namsos kommune til Seierstad ferjekai i Namsos kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av FosenNamsos Sjø AS, og er er en strekning på fylkesveg i Trøndelag.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 5 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 0,7 km i luftlinje.

I 2022 var det 67 716 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 186 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Ølhammeren - Seierstad

Neste ruter: