Fergerute for Stokkvågen - Lovund

:
Avgang
Ankomst
Stopp
Varighet

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Stokkvågen ferjekai i Lurøy kommune til Lovund ferjekai i Lurøy kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Boreal Sjø AS, og er er en strekning på Fylkesvei 836 i Nordland.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 2 timer 10 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 28,4 km i luftlinje.

I 2022 var det 38 608 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 106 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Stokkvågen - Lovund

Neste ruter: