Fergerute for Strømsnes - Kjerringholmen

:
Avgang
Ankomst
Varighet
18:45
18:55
ca. 10 min
11:00
11:10
ca. 10 min
14:40
14:50
ca. 10 min
15:45
15:55
ca. 10 min
16:30
16:40
ca. 10 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Strømsnes ferjekai Akkarfjord i Hammerfest kommune til Kjerringholmen ferjekai i Hammerfest kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Boreal Sjø AS, og er er en strekning på fylkesveg i Troms og Finnmark.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 10 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 3,4 km i luftlinje.

I 2022 var det 14 471 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 40 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Strømsnes - Kjerringholmen

Neste ruter: