Fergerute for Eidshaug - Gjerdinga

:
Avgang
Ankomst
Varighet
15:20
15:30
ca. 10 min
19:10
19:20
ca. 10 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Eidshaug ferjekai i Nærøysund kommune til Gjerdinga ferjekai i Nærøysund kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av FosenNamsos Sjø AS, og er er en strekning på fylkesveg i Trøndelag.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 10 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 1,6 km i luftlinje.

I 2022 var det 851 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 2 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Eidshaug - Gjerdinga

Neste ruter: