Fergerute for Horn - Igerøy

:
Avgang
Ankomst
Stopp
Varighet

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Horn ferjekai i Brønnøy kommune til Igerøy ferjekai i Vega kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Torghatten Trafikkselskap AS, og er er en strekning på Fylkesvei 839 i Nordland.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 50 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 13,1 km i luftlinje.

I 2022 var det 49 235 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 135 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Horn - Igerøy

Neste ruter: