Fergerute for Mosjøen - Hundåla

:
Avgang
Ankomst
Stopp
Varighet
21:20
22:10
direkte
ca. 50 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Mosjøen ferjekai i Vefsn kommune til Hundåla ferjekai i Vefsn kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Sjøtind AS, og er er en strekning på Fylkesvei 7272 i Nordland.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 55 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 13,4 km i luftlinje.

I 2022 var det 9 289 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 25 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Mosjøen - Hundåla

Neste ruter: