Fergerute for Nesna - Tomma

:
Avgang
Ankomst
Stopp
Varighet

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Nesna ferjekai i Nesna kommune til Tomma ferjekai i Nesna kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Torghatten Nord AS, og er er en strekning på fylkesveg i Nordland.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 40 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 7,9 km i luftlinje.

I 2022 var det 36 019 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 99 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Nesna - Tomma

Neste ruter: