Fergerute for Solfjellsjøen - Vandve

:
Avgang
Ankomst
Varighet
12:25
13:15
ca. 50 min
15:25
16:15
ca. 50 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Solfjellsjøen ferjekai i Dønna kommune til Vandve ferjekai i Dønna kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Barents AS, og er er en strekning på Fylkesvei 7298 i Nordland.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 50 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 8,6 km i luftlinje.

I 2022 var det 1 565 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 4 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Solfjellsjøen - Vandve

Neste ruter: