Fergerute for Mariagården - Bromnes

:
Avgang
Ankomst
Varighet
14:15
14:25
ca. 10 min
16:45
16:55
ca. 10 min
19:00
19:10
ca. 10 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for og priser for ferge fra Mariagården ferjekai i Karlsøy kommune til Bromnes ferjekai i Karlsøy kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av Torghatten Nord AS, og er er en strekning på Fylkesvei 7910 i Troms og Finnmark.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 10 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 2,9 km i luftlinje.

I 2022 var det 11 700 kjøretøy som reiste strekningen. I gjennomsnitt utgjorde dette 32 kjøretøy per døgn.

Rute på kart

Mariagården - Bromnes

Neste ruter: