Fergerute for Dyrøy (Frøya) - Lomsøya (Sula)

:
Avgang
Ankomst
Varighet
11:45
12:25
ca. 40 min
17:00
17:40
ca. 40 min

Om fergestrekningen

Her finner du gjeldende rutetider for for ferge fra Dyrøy kai i Frøya kommune til Sula ferjekai i Frøya kommune. Rutetabellen er oppdatert med ruter for 2024.

Sambandet drives av FosenNamsos Sjø AS, og er er en strekning på fylkesveg i Trøndelag.

Fergeturen har vanligvis en overfartstid på ca. 40 minutter.

Avstanden mellom fergeleiene er 10,5 km i luftlinje.

Rute på kart

Dyrøy (Frøya) - Lomsøya (Sula)

Neste ruter: